Facebook tájékoztató

Notă de informare cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal pe pagina de Facebook


Misiunea noastră
Fundația noastră are ca scop principal îmbunătățirea nivelului de trai al familiilor din
România, dezvoltarea condițiilor de viață economică, socială, culturală și religioasă,
bazată pe cercetări științifice și tehnice, respectiv acordarea de sprijin financiar și moral
acordat familiilor care vor corespunde criteriilor de eligibilitate stabilite de Fundație. Pe
tot parcursul activității noastre acordăm o atenție deosebită protecției datelor
dumneavoastră personale.


Scopul prezentului document este de a vă pune la dispoziție informațiile relevante în
legătură cu circumstanțele prelucrării datelor cu caracter personal ca urmare a
interacțiunii dumneavoastră cu pagina noastră de Facebook.


Informații despre operatorii de date
Fundația Pro Economica Alapítvány cu sediul în România, Târgu Mureș, str.
Revoluției nr. 1, împreună cu Facebook Ireland Inc. sunt operatori de date în legătura
cu datele colectate prin administrarea și exploatarea paginii noastre de Facebook (în
continuare pagina noastră).


Pentru mai multe informații despre modul în care Facebook colectează și prelucrează
datele dumneavoastră personale citiți cu atenție Politica de utilizare a datelor Facebook.


Datele personale pe care le prelucrăm
Tipurile de informații pe care le colectăm depinde de modul în care utilizați pagina
noastră de Facebook.

1. Informații personale publice
Prin intermediul paginii noastre putem avea acces la informațiile publice de pe profilul
dumneavoastră, dacă ne contacați prin Facebook.


2. Interacțiunea cu pagina noastră
Atunci când interacționați cu pagina noastră, Facebook prelucrează o serie de date
personale pe baza cărora ne pune nouă la dispoziție statistici agregate. Noi nu avem
acces la datele personale propriu-zise, ci doar la informațiile statistice agregate, care se
limitează la: numărul de vizualizări și numărul de aprecieri ale paginii, numărul de
persoane cărora le-a fost afișat conținut din pagina noastră, numărul de fani și numărul
de recomandări ale paginii noastre, precum și numărul și felul interacțiunii cu conținutul
paginii noastre (like, share, comment). Aceste informați ne ajută să măsurăm
eficacitatea postărilor noastre și să înțelegem care sunt tipurile de persoane care
interacționează cu pagina noastră.


3. Informații furnizate de Facebook
Atunci când personalizăm audiența postărilor noastre pe pagină, alegem din categoriile
de interese pe care Facebook ni le pune la dispoziție, însă nu avem acces la datele
personale care contribuie la constituirea acestor categorii cum ar fii numele sau adresa
dumneavoastră de email. De asemenea avem acces la statistici și informații agregate
care ne ajută să înțelegem modul în care utilizatorii interacționează cu postările și
anunțurile noastre.


Aflați mai multe despre modul în care Facebook selectează și personalizează
reclamele, respectiv despre opțiunile dvs. cu privire la datele pe care le utilizează pentru
a selecta reclame și alte forme de conținut sponsorizat pentru dvs. în Setările Facebook.


4. Folosirea serviciului de Messenger

Atunci când ne contactați prin folosirea serviciului de messenger, prelucrăm datele
dumneavoastră personale trecute în conținutul mesajul privat trimis pe pagina noastră,
pentru a vă oferi informațiile solicitate.


5. Alte informații colectate de Facebook
Facebook colectează informații de pe și despre computerele, telefoanele, TV-urile
conectate și alte dispozitive conectate la web pe care le utilizați și care sunt integrate cu
Produsele Facebook. Aceste informații cuprind: atributele dispozitivului, operațiunile
dispozitivului, identificatori, semnalele dispozitivului, date din setările dispozitivului,
rețea și conexiuni. Facebook, de asemenea, utilizează cookie-uri pentru a obține
informații despre vizitele dvs. pe paginile noastre sau pe alte pagini, cum ar fi numărul
paginilor pe care le vizualizați, resursele pe care le accesați, date despre trafic, date
despre locație etc. Aflați mai multe despre modul în care Facebook utilizează modulele
cookie în Politica Facebook de utilizare a modulelor cookie.

Vă rugăm să rețineți, că în calitate de administratori al paginii noastre de Facebook nu
avem acces la aceste date personale.


Scopul și temeiul legal al prelucrării datelor

Așa cum am arătat mai sus, datele cu caracter personal sunt colectate numai în
scopurile specifice, legitime și comunicate explicit și nu sunt prelucrate ulterior într-un
mod incompatibil cu aceste scopuri.


Informațiile trimise prin intermediul serviciului de Messenger sunt folosite pentru a
furniza răspunsurile sau serviciile pe care le solicitați, iar temeiul legal al prelucrării este
interesul nostru legitim pentru a asigura comunicarea corectă cu dumneavoastră.


Toate celelalte informații colectate prin intermediul serviciilor Facebook sunt necesare
pentru interesele noastre legitime de a furnizarea un serviciu inovator, personalizat,
sigur și profitabil pentru utilizatorii noștri.


Destinatarii datelor

Operatorul de date nu folosește în scop comercial datele prelucrate. Datele
dumneavoastră nu sunt transmise către terțe persoane doar dacă o asemenea măsură
este impusă de legislația națională în vigoare.


Vă rugăm să rețineți că Facebook are acces la toate informații pe care le oferiți atunci
când utilizați Produsele Facebook.


Securitatea informațiilor

Datele personale sunt prelucrate în condiții de siguranță. Utilizăm metode și tehnologii
de securitate avansate, împreună cu politici aplicate salariaților și procedurilor de lucru
pentru a proteja prelucrarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale în
vigoare. Totodată asigurăm măsuri tehnice și organizaționale adecvate privind
securitatea datelor, împotriva prelucrării sau a alterării neautorizate, împotriva pierderii
sau a distrugerii, precum și împotriva dezvăluirii și a accesului neautorizat la datele
personale transmise, stocate sau prelucrate.


Stocarea datelor personale
Informațiile colectate sunt stocate de Facebook atât timp cât este necesar pentru a
furnizarea serviciile și Produsele Facebook sau până când contul dumneavoastră este
șters - oricare situație apare mai întâi. Aflați mai multe despre ștergerea conținutului pe
care l-ați distribuit. Fundația noastră păstrează datele dumneavoastră cu caracter
personal până la realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.


Drepturile dumneavoastră
În baza prevederilor Regulamentul privind protecția datelor vă puteți exercita oricare
dintre următoarele drepturi:
● Dreptul de a fi informat: dreptul de a primi informații privind prelucrările de date
personale efectuate de către Operatorul de date.
● Dreptul de acces: dreptul de a obține din partea Operatorului de date o
confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, și în caz afirmativ acces la următoarele informații: scopurile prelucrării, categoriile
de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari
cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie transmise,
informații privind stocarea datelor și drepturile persoanelor vizate.
● Dreptul la rectificare: dreptul la rectificarea sau completarea datelor cu caracter
personal care vă privesc, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
● Dreptul la ștergerea datelor: dreptul la ștergere în următoarele situații: datele
personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au
fost colectate sau prelucrate, în cazul retragerii consimțământului acordat pentru
prelucrările de date bazate pe consimțământ, în cazul în care vă opuneți
prelucrărilor de date, dacă datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal,
sau dacă trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care îi revine
Operatorului de date.
● Dreptul la restricționare: dreptul de a obține din partea Operatorului de date
restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:
persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite
Operatorului de date să verifice exactitatea datelor; prelucrarea este ilegală, iar
persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în
schimb restricționarea utilizării lor; Operatorul de date nu mai are nevoie de
datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită
pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; persoana
vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. (1) din Regulamentul
general privind protecția datelor, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă
drepturile legitime ale Operatorului de date prevalează asupra celor ale
persoanei vizate.
● Dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune prelucrării de date, din motive legate
de situația particulară în care vă aflați, având ca temei juridic interesul legitim al
Operatorului de date.Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea
automată: dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe
prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice
care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură
semnificativă.
● Dreptul de a vă adresa justiției, respectiv dreptul de a depune plângere: dreptul
de a depune o plângere la Operatorul de date sau la Autoritatea Naţională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, având sediul în B-dul
G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, adresa
de e-mail anspdcp@dataprotection.ro.

Contact
În cazul în care doriți să vă exercitați drepturile, sau pentru orice întrebare în legătura cu
prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal vă rugăm să ne contactați la:
adresa poștală Târgu Mureș, str. Revoluției nr. 1 Casa Köpeczi-Teleki, etaj I; sau la
adresa de email: protectiadatelor@proeconomicaalapitvany.ro.
Totodată și Facebook Ireland Inc. este operatorul de date responsabil pentru
prelucrarea datelor dumneavoastră, și poate fi contactat online, sau prin poștă la adresa
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.


Actualizarea notificării
Cea mai recentă actualizare a prezentei Notificări privind prelucrarea datelor cu caracter
personal s-a efectuat la data de 07.08.2019. Prezenta Notificare privind prelucrarea
datelor cu caracter personal pe pagina de Facebook se supune unor revizuiri periodice.
Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificări importante care pot avea un impact
asupra prelucrării datelor Dvs., vă rugăm să consultați periodic această pagină.