Ghidul Solicitantului

APEL DE PROPUNERI DE PROIECTE

PENTRU FINANŢAREA ACHIZIŢIEI DE MAŞINI ŞI UTILAJE AGRICOLE, RESPECTIV ACHIZIŢIEI DE ALTE ECHIPAMENTE NECESARE ACTIVITĂŢII AGRICOLE ŞI ANIMALE DE PRĂSILĂ

(PERSOANE FIZICE/ PERSOANE JURIDICE)

Despre proiect:

Finanțare nerambursabilă de 75%, valoarea finanțării nu poate depăși 70.000 lei și poate fi utilizată pentru achiziția următoarelor utilaje/animale/altoiți și puieți:

 • Mașini agricole de forță noi (tractor, combine agricole), utilaje agricole noi anexe cultivării terenurilor arabile; cultivarea de viţă de vie și fructelor sau legumelor.
 • Alte maşini şi unelte folosite în gospodării sau la ferme mici, instalații și sisteme complementare sau facilitatoare de activităţi agricole, echipamente necesare pentru activităţi agricole.
 • Înființare și modernizare plantații: plantare de noi plantații, precum și reînnoirea, modernizarea plantațiilor existente, schimbare de soiuri, schimbarea metodelor de cultivare.
 • Vită de rasă/ovine/capre/porcine

Albină regină, familii de albine

 

Despre Solicitant: persoană fizică/juridică, care are domiciliul/sediul într-una dintre județele Harghita, Covasna și Mureș, dispune de un cont bancar fără poprire, nu are datorii publice, dispune de teren agricol aflat în proprietatea sa.

 

Documentația de proiect:

 

 • Formularul completat-online
 • Copia cărții ( buletinului ) de identitate a Solicitantului sau reprezentantului legal – scanat
 • Atestat de producător/ Adeverință referitoare la activitatea agricolă-scanat
 • Adeverință emisă pe numele Solicitantului, că este membrul unei asociații de apicultură sau deține diploma de apicultor-scanat
 • Oferte de prețuri privind mașinile, utilajele sau mijloacele și echipamentele, animalele de prăsilă, plantații - scanat
 • Adeverințele autorității fiscale competente și a administrației locale, nu mai vechi de 30 de zile, din care să rezulte, că Solicitantul nu are datorii publice (pers. juridice și pers. fizice) - scanat
 • Adeverință bancară, care conține codul IBAN și din care să rezulte, că contul curent al Solicitantului nu este blocat-scanat
 • Declarație ,,de minimis,, scanat
 • Declarație  privind protecția datelor cu caracter personal, scanat

 

Alte documente necesare în cazul persoanelor juridice:

 

 • Certificat constatator ( înainte de  semnarea contractului se solicita depunerea certificatului constatator nu mai vechi de 30 de zile)
 • Act constitutiv și Statut, respectiv copia autorizațiilor necesare efectuării activităților specificate în proiect ( dacă există)
 • Cerificat de înregistrare fiscal - scanat
 • Copia cărții ( buletin) de identitate a reprezentantului legal al solicitantului- scanat
 • Documente din care rezultă profitul obținut în anul 2018 (dacă sunt disponibile)-scanat

 

 

Acest ghid de aplicare nu oferă informații complete cu privire la termenii și condițiile cererii de propuneri, acestea sunt detaliate în textul cererilor de propuneri!